Välkommen till Tor 8 – Min Bostad i Kalix kommun!

 

Vid frågor kontakta Kalixbo

Kalixbo har hand om bostadskön och den dagliga driften av Tor 8 för Kalix kommuns räkning.
E-post: Telefon: 0923 - 189 00
Fler kontaktuppgifter hittar du på Kalixbos hemsida.

Tillgänglighetsredogörelse

Eftersom Kalix kommun är en offentlig aktör, måste vi tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse som deklarerar huruvida webbplatsen lever upp till kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Kalix Kommun | 952 81 Kalix | 0923 - 650 00

Kalix Kommun 2021