Tillgänglighetsredogörelse

Kalix kommun står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Här beskriver vi hur minbostad.kalix.se lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du rapporterar brister som du vill att vi åtgärdar.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi bedömer att webbplatsen uppfyller de krav som ställs i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från minbostad.kalix.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på kommun@kalix.se. Vi försöker svarar skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar. Vi svarar även på telefon 0923-650 00. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Kalix kommun så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen enligt vår bedömning förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Kalix Kommun | 952 81 Kalix | 0923 - 650 00

Kalix Kommun 2021